Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality 2012

 20.12.2012- Technická pomoc zde

16.12.2012 - Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Spytihněvi. Jako hosté se zúčasnily starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, ing.Josef Bernatík a starosta obce Spytihněv, Mgr.Vít Tomaštík. 

10.12.2012 - Požární asistence zde

7.12.2012 - Požár zde , foto

7.12.2012 - Požár zde

5.12.2012 - Proběhl výcvik členů jednotky v protiplynovém polygonu na stanici HZS Zlínského kraje ve Valaškých Kloboukách. Společně s naší jednotkou se výcviku zúčastnily kolegové z jednotky Babice. Devět našich členů se v dýchací technice učilo návykům pohybu v neznámém zakouřeném prostředí, spolupráci a překonávání překážek při zvýšené fyzické zátěži. Praxe na sebe nenechala dlouho čekat viz. požár RD 7.12.2012

23.11.2012 - Členové SDH Spytihněv se rozloučili s naším dlouholetým členem v kostele Nanebevzetí pany Marie. Čestná stráž odnesla na poslední cestu za zvuku sirény bratra Josefa Krištofa. Členem SDH Spytihněv byl od roku 1954. Vzpomínáme.

17.11.2012 - Ve sobotu 17.listopadu nás navždy opustil náš člen pan Josef Krištof. Zemřel po těžké nemoci ve věku 71 let. Poslední rozloučení 23.listopadu 2012 v 14.30 h v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Spytihněvi. V hlubokém zármutku vzpomínáme a projevujeme upřímnou soustrast rodině.   

3.11.2012- Starosta SDH Vojtěšek J. se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. Shromáždění se konalo ve Vizovicích.

 

27.10.2012- Velitel SDH Bětík A.ml. a Bětík B. přivezli 400 litrů pěnidla a 1 ks dýchacího přístroje Saturn S5. Toto našemu sboru věnovali kolegové z SDH Držková. Tímto děkujeme.

26.10-2012 - Školení členů jednotky SDH Spytihněv, údržba vozidel.

12.10.2012 - Kondiční jízda, doprava vody na motokrosové trati ve Žlutavě.

11.10.2012 - Technická pomoc zdevideo videoarchiv 11.10.2012 Čas: 18:40 min

10.10.2012 - Do vybavení jednotky bylo Obecním úřadem zakoupeno 8 ks hadic, svítilny,zásahový oblek Zahas V a pracovní oblek PS2.

22.9.2012 - Školení členů jednotky, výcvik s technikou a výcvik v dýchací  technice.

22.9.2012 - TFA Valašské Klobouky - 2.ročník Klobuckého tvrďáka info

8.9.2012 - TFA Štramberská trúba info

2.9.2012 - Několik členů SDH Spytihněv se podílelo jako pořadatelé na zajištění 42.ročníku Barum Czech rally Zlín na rychlostní zkoušce ve Žlutavě.

1.9.2012 -Starosta SDH Spytihněv a 2 členové se zúčastnily oslav 130.výročí založení dobrovolné požární ochrany v Napajedlích.

31.8 -2.9.2012 -V Uherském Brodě a Uherském Hradišti se konalo Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. 41.mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR, 59.mistrovství Sdružení hasičů Čech ,Moravy a Slezka v požárním sportu za účasti reprezentace Slovenské republiky, České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty. Několik našich členů se zúčastnilo těchto sportovních dnů jako diváci.

31.8.2012 -Do vybavení jednotky byla  Obecním úřadem zakoupena souprava nářadí Toolbox.

25.8.2012- TFA Loučná nad Desnou info

25.8.2012 -TFA Borač infočlánek

24.8.2012 - Bětík A.ml a  Bětík B. se zúčastnily školení traťových komisařů v Kudlovicích. Čtyři naši členové se budou podílet na pořadatelství Barum Rally Zlín.

24.8.2012 - Starosta SDH Spytihněv, Vojtěšek J.ml se zúčastnil okrskové valné hromady v Napajedlích.

22.8.2012 - Technická pomoc zdefoto

10.8.2012 - TFA Hornolhotský železný hasič infočlánek

5.8.2012 - Požár zdečlánekfoto

5.8.2012 - Požár zde

28.7.2012 - TFA Hornosušská věž infočlánek

21.7.2012 - TFA Popůvky info

7.7.2012 - Starosta SDH Spytihněv, Vojtěšek J.ml se s dalšími 2 členy zúčastnil oslav 110. výročí založení SDH Žlutava. Během slavnostního dne se konala mše v místním kostele, slavnostní schůze s předáním ocenění zasloužilým členům, ukázka techniky a historie sboru. V odpoledních hodinách proběhlo ukázkové taktické cvičení kterého se účastnila i naše jednotka. Pak jsme na žádost kolegů ze Žlutav provedli ukázku hašení střední pěnou. info , foto

30.6.2012 - Proběhl na hasičské zbrojnici den věnovaný dětem, manželkám a přítelkyním členů JSDH. Byl připraven gril, občerstvení, sladkosti pro děti. V průběhu dne se hrálo několik druhů sportovních her. V horkém letním počasí jsme se osvěžovali v napuštěné hasičské kádi.

30.6.2012 - TFA Prasklický železný hasič info , článek

23.6.2012 - Okresní kolo v PS info

22.6.2012 - Technická pomoc zde

15.6.2012 - Na požádání starosty obce Spytihněv  jsme prováděli požární asistenci v turistickém centru na Rejdě. Probíhalo zde divadelní představení Rychlé šípy v podání souboru Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Akce se zúčastnilo 6 členů SDH Spytihněv

30.5.2012 - Požár zde , foto

29.5.2012 - Záchrana osob a zvířat z vody. zde , foto

25.5.2012 - Školení členů jednotky, seznámení s novými věcnými prostředky které byly v součastné době pořízeny. Již níže zmíněná elektrocentrála s příslušenstvím, dále vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Pořízeny byly sedací úvazky, karabiny, osmy, lana. 

24.5.2012 - Požár zde , foto

14.5.2012 - Sbor dobrovolných hasičů odkoupil za symbolickou cenu 3 kusy dýchací techniky Saturn S7 od SDH Pustá Polom. Tímto hasičům z Polomi děkujeme.

12.5.2012 - Sbor dobrovolných hasičů ve Spytihněvi uspořádal na fotbalovém stadionu okrskové kolo v požárním sportu. info , fotogalerie

9.5.2012 - Požár zde , foto

5.5.2012 - Dopravní nehoda zdefoto

4.5.2012 - Do vybavení jednotky byly Obecním úřadem zakoupeny další agregáty nezbytné pro kvalitní činnost hasičů. Elektrocentrála Heron EGM 30 AVR s příslušenstvím, prodlužky, halogenová světla. Dále úhlová elektrická bruska Extol. info

30.4.2012 - Technická pomoc zde

29.4.2012 - Byla dokončena výroba hliníková bedny na nářadí která bude umístěna na CAS 25/3500 - M2R. Bednu vyrobil Bětík B.

 

 

sdc11392.jpg

28.4.2012 - Starosta  SDH Spytihněv a ostatní členové se zúčastnily ve slavnostních stejnokrojích a s praporem tradiční Hasičské poutě na Svatém Hostýně. info

28.4.2012 - Doprava vody na motokrosové trati ve Žlutavě, kropení dráhy pomocí hadic "C".

27.4.2012 - Velitel SDH Spytihněv se zúčastnil okrskové valné hromady v Napajedlích. Projednávala se organizace soutěže v požárním sportu kterou letos náš sbor pořádá. 

27.4.2012 - Školení členů JSDHO, kondiční jízdy strojníků v terénu a poté praktický výcvik v dopravě vody na dálku za ztížených podmínek. Toto proběhlo v kopcovitém terénu motokrosové tratě ve Žlutavě. Zároveň byla trať kropena vodou proti prašnosti.

26.4.2012 - Přivezena Avia Furgon DA 12 - L1Z ze Zlína. V servise byla provedena GO brzdového systému. 

24.4.2012 - Provedena technická kontrola na STK v Malenovících u CAS 25/3500 - M2R . Bez závad.

23.4.2012 - Úklid na zbrojnici, oprava vrat, výměna sanitární techniky v prostorách zbrojnice. Provedli Bětík Ant.ml, Vojtěšek J., Bětík B.,Čevela M.

19.4.2012 - Do vybavení jednotky byl zakoupen Zdravotnický záchranářský batoh

 

 

sdc11380.jpg

18.4.2012 - Požár zde

11.4.2012 - Výcvik s motorovou pilou. Kácení vzrostlých stromů v centru obce u bytovek. 

11.4.2012 - Návštěva dětí z Mateřské školy na hasičské zbrojnici. Dětem byla předvedena technika a výzbroj. Všichni velmi pozorně poslouchali výklad velitele jednotky o činnosti hasičů. Poté byl zahrnut mnoha dotazy nejen od dětí.  Foto

10.4.2012 - Požár zdefoto

7.4.2012 - Soutěž Železný hasič v disciplíně TFA v Tovačově. info

3.4.2012 - Proběhl od 8:00 hod výcvik s motorovou pilou, kácení stromů. Poté výcvik s rozbrušovací pilou, byly rozřezány konstrukce ze sběru žel.šrotu. 

31.3.2012 - Členové SDH Spytihněv provedli sběr železného šrotu v obci. Děkujeme občanům za přichystaný železný odpad.

30.3.2012 - Školení členů JSDHO, zkoušky agregátů, mytí vozidel.

24.3.2012 - Požár zde

24.3.2012 - Starosta SDH Spytihněv, Vojtěšek Josef  se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů OSH Zlín které proběhlo v Sazovicích. info

22.3.2012 - Požár zde

11.3.2012 - Technická pomoc zde

9.3 - 10.3.2012 - Školení 2 našich členů na stanici HZS ČR ve Zlíně. Získali osvědčení na používání dýchací techniky u zásahu. Tento náročný výcvik a poté závěrečné zkoušky absolvovaly Kulhánek Tomáš, Wencelová Martina. V součastné době může dýchací techniku používat 12 členů JSDHO Spytihněv. Foto

2.3.2012 - Proběhla pravidelná schůze preventistů v Pohořelicích za účasti našich členů.

2.3.2012 - Členové Vojtěšek Josef a Čevela Martin se zúčastnily ve Zlíně-Loukách odborné přípravy a přezkoušení a získali osvědčení Preventista II.

24.2.2012 - Školení členů JSDHO, organizační záležitosti.

22.2.2012 - Nákup, dovybavení osobních ochranných prostředků pro dva členy, kukla Nomex, pracovní polohovací pás, zásahová obuv . Repromikrofony (4 ks) k radiostanicím Entel.

30.1.-1.2.2012 - Oprava vodní nádrže, podvozku a vzduchového řízení na CAS 25/3500 - M2R. Práce prováděli Bureš A., Bětík B., Vojtěšek J., Bětík A.ml.

28.1.2012 - Instrukčně metodické zaměstnání členů jednotek SDH obcí zaměřené na záchranu osob na zamrzlých hladinách. Teoretická část proběhla na stanici HZS ZLK Otrokovice. Praktický výcvik poté na vodní hladině rekreačního střediska Pahrbek. Z naší jednotky se účastnil Vojtěšek J.ml. 

27.1.2012 - Školení členů JSDHO, praktický výcvik nositelů dýchací techniky a poté kondiční jízdy strojníků.

24.1.2012 - Technická pomoc zde

23.1.2012 - V roce 2011 naše JSDHO Spytihněv zasahovala celkem u 19 mimořádných událostí, z toho se 6x jednalo o požár, 7x technická pomoc, 3x požární asistence, 1x dopravní nehoda - železniční, 1x požárně taktické cvičení a 1x planý poplach. Né všechny výjezdy byly nahlášeny, nebo-li spíše uznány do statistik zásahové činnosti. Tedy celkem uznáno ze strany HZS 12 událostí. V rámci okresu Zlín jsme co do počtu výjezdů obsadily pomyslné čtrnácté místo ze 73 jednotek, s tím, že mezi jednotkami kategorie JPO V celkově třetí nejčastěji vyjíždějící jednotkou. V rámci Zlínského kraje celkově 46 v pořádí z 230 jednotek, v kategorii JPO V na 8 místě. Info

21.1.2012 - VVH okrsku Napajedla Info , Foto

10.1.2012 - Byla provedena inventura zařízení, věcných prostředků a techniky na hasičské zbrojnici. Za účasti člena z inventární komise obecního úřadu Spytihněv provedli inventuru Vojtěšek J.ml, Bětík B.

6.1.2012 - Výroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Spytihněv za účasti hostů z Okresního sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka a to starosty Ing. Josefa Bernatíka a vedoucího Odborné rady velitelů p.Petra Škopíka.  Foto