Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednotka SDHO Spytihněv

 

Základní informace o Jednotce sboru dobrovolných hasičů ve Spytihněvi (dále JSDHO).

JSDHO Spytihněv je zřízena obecním úřadem ve Spytihněvi zejména pro likvidaci požárů a následků jiných mimořádných událostí. JSDHO Spytihněv je organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají  dobrovolně členové JSDHO. Je zařazena do kategorie JPO V. tzn. s místní působností na území svého zřizovatele. Podle rozsahu mimořádné události Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlašuje stupně požárního poplachu a to sirénou umístěnou v obci a členům JSDHO taky zprávami SMS.

V požárním poplachovém plánu Zlínského kraje (dále PPP ZLK) pro 1. stupeň poplachu v obci Spytihněv  jsou zařazeny:

1. JSDHO Spytihněv JPO V.

2. JHZS ZLK stanice Otrokovice JPO I.

3. JSDHO Babice JPO II.

 

JSDHO Spytihněv je dále v PPP ZLK zařazena ve 2.stupni poplachu v obcích:

Babice, Halenkovice, Jalubí, Komárov, Košíky, Kudlovice, Napajedla, Oldřichovice, Pohořelice, Sušice, Topolná, Traplice, Žlutava

 

a ve 3.stupni poplachu v obcích:

Huštěnovice, Jankovice, Otrokovice, Otrokovice - Kvítkovice

 

Zařazení JSDHO Spytihněv do okolních obcí vychází z dobré polohy obce, která leží na hlavním silničním tahu a tím je zajištěn krátký dojezd po okolí. Nejmenší základní početní stav členů JSDHO, potřebný pro zajištění zásahu jednotky vychází z vyhlášky č. 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

 

Jednotka požární ochrany  kategorie V  ( JPO V.) základní početní stav:

Velitel jednotky     1

Velitel družstva      2

Strojník (řidič)        2

Hasič                       4

Celkem                   9                           

                                                                                                   

Jedná se o ideální stav kdy je zajištěna schopnost výjezdu družstva o zmenšeném početním stavu 3+1. Pro praktické zajištění zásahu jednotky je zapotřebí  více členů jednotky. V současné době má jednotka 15 členů.  Velitele JSDHO jmenuje a odvolává starosta obce s přihlédnutím k návrhu občanského sdružení působícím v obci na úseku požární ochrany. Všichni členové zařazeni v JSDHO prošli preventivními zdravotními prohlídkami, uživatelé dýchací techniky prohlídkou rozšířenou o spirometrické vyšetření a EKG. Jednotka je vybavena technickými prostředky a technikou dle finančních možností OÚ Spytihněv. Vybavení osobními ochrannými bezpečnostními prostředky  je na dobré úrovni, každý člen je kompletně vybaven tak  jak ukládá vyhláška o PO. Odborná úroveň členů jednotky je zajišťována pravidelným školením velitelem jednotky (příslušník HZS) dle schváleného plánu odborné přípravy a taktéž účastí na speciálních školeních pro velitele, strojníky, techniky jednotek, nositele dýchací techniky, obsluha motorových pil, záchrana osob na ledových plochách , záchrana osob na vodních plochách, která organizuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.     

 

Jednotka je vytipována/předurčena:

  • záchrana osob z ledu (nespočet vodních ploch v katastru obce)
  • práce a záchrana na vodní hladině (přístaviště složek IZS v obci na řece Moravě)
  • likvidaci nebezpečného hmyzu
  • práce s motorovou a rozbrušovací pilou
  • první pomoc a neodkladná resuscitace s AED (defibrilátor) tzv. First Responder
  • velkoobjemové hašení (9000 litrů vody v CAS 32 Tatra)
  • tvorba norných stěn (záchytné stanoviště v obci na řece Moravě)

 

Dále jednotka disponuje HVZ (hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro) a zajímá se o problematiku vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel. Ve výbavě má rovněž suché obleky do vody a motorový nafukovací člun. Většina členů kromě specializačních kurzů je také nositelem dýchací techniky. Ve svých řadách má i několik profesionálních hasičů s dalšími specializacemi.