Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality 2013

 31.12 2013- Na tradiční Silvestrovské zabíjačce bylo vystaveno naše nové vozidlo DA-L1Z Ford Transit. Byla zde dále vystavena další technika zakoupená OÚ Spytihněv v roce 2013.

28.12.2013 - PF 2014 přeje SDH Spytihněv 

27.12.2013 - Proběhlo školení členů jednotky, seznámení s novým vozidlem DA - L1Z Ford Transit a kondiční jízdy strojníků.

27.12.2013 - Bylo prodáno vozidlo DA 12 - L1Z Avia 21 Furgon. Vozidlo si odkoupily dobrovolní hasiči z Ústí nad Labem - Svádov. Vozidlo bylo nepojízdné se závadou na motoru a cena opravy by převýsila jeho hodnotu. Hasiči ze Svádova  ho odvezli na přívěsném vozíku. Přejeme ať po opravě dobře slouží tak jako našemu sboru. foto

19.12.2013 - Požár zde, foto

13.12.2013 - Provedena finální úprava vozidla Ford Transit a to polep jak bílým pruhem tak dislokací jednotky s označením zařazení vozidla do kategorie dle právní legislativy. foto

4.12.2013 -  Požární asistence zde, foto

2.12.2013 - Na vozidle Ford Transit byla ve Zlíně provedena montáž tažného zařízení,poté bylo vozidlo zaregistrováno na Měú Otrokovice do provozu a zařazeno do Integrovaného záchranného systému. Zajistil Bětík B.

30.11.2013 - Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Spytihněvi se uskutečnila na hasičské zbrojnici. Jako hosté se zúčastnily Ing. Vladimír Hanák, vedoucí okresní odborné rady vnitroorganizační OSH Zlín a starosta obce Mgr. Vít Tomaštík. Byla zhodnocena činnost sboru za období od předchozí VVH a poděkováno členům za spolupráci. Velmi pozitivně byla hodnocena spolupráce s OÚ Spytihněv a starostou obce.

28.11.2013 - Bětík B. a Bětík A. st. zajistily dovoz vozidla Ford Transit z lakovny v Bohuslavicích. Zítra je objednáno na montáž výstražného zvukového a světelného zařízení ve Valašském Meziříčí u firmy Holomý. Odvoz zajistí velitel jednotky Bětík A ml.foto

15.11.2013 - Zástupce velitele jednotky, Bětík B. se zúčastnil Instrukčně metodického zaměstnání na stanici HZS Zlínského kraje v Otrokovicích.

9.11.2013 - Proběhlo Shromáždění představitelů sborů OSH Zlín. Toto se konalo ve Vizovicích a náš sbor reprezentoval Vojtěšek J.

8.11.2013 - Starosta sboru Vojtěšek J. se zúčastnil jednání valné hromady Okrsku Napajedla.

8.11 3013 -Proběhlo školení členů jednotky, zkouška všech agregátů a poté kondiční jízdy strojníků.

8.11.2013- Velitel jednotky a jeho zástupce,Bětík A. a Bětík B. převzali od autorizovaného prodejce Ford v Uherském Hradišti vozidlo. Toto bylo zakoupeno OÚ ve Spytihněvi jako výraz poděkování členům sboru za příkladnou práci. Nákup vozidla byl oficiálně oznámen starostou obce Mgr. Vítem Tomaštíkem na oslavách 125. let trvání SDH Spytihněv.  Jedná se o Ford Transit 300L pro 9 osob v nejdelší verzi. V součastné době bude probíhat nalakování a polepy vozidla. Instalace výstražného zařízení a tažného zařízení. Poté zařazení do systému IZS. foto

6.11.2013 - Technická pomoc zde, foto

21.10.2013 - Technická pomoc zde

4.10.2013 - Doprava vody na motokrosové trati ve Žlutavě, kropení dráhy pomocí hadic "C"

14.9.2013 - Členové sboru se zúčastnili slavnostní schůze při příležitosti 120. výročí založení SDH Pohořelice. V odpoledních hodinách proběhly ukázky požární techniky a zásahů okolních sborů i ukázky techniky HZS Zlínského kraje. Naše jednotka provedla ukázku hašení proudem "C"  s dýchací technikou na hořící domek. Děkujeme Pohořelským hasičům za pozvání, vřelé přijetí a pohoštění. video

6.9.2013 - Školení členů jednotky se zaměřením na záchranu osob z vodní hladiny pomocí člunu a zásahových protředků ve výbavě jednotky. Poté proveden výcvik na práci ve výšce a nad volnou hloubkou na mostě přes řeku Moravu. foto

14.8.2013 - Požár zde, foto

13.8.2013 - Ukázka zásahu hasičů s použitím střední pěny v rekreačním středisku Skleníky pro členky gymnastického oddílu ze Zlína.  Po skončení ukázek proběhly kondiční jízdy strojníků. foto

17.7.2013 - Oprava chladiče, vodní pumpy a výměna olejů a provozních kapalin u CAS  25. Provedli Bětík B., Bětík A. ml., Vojtěšek J. ml.

7.7.2013 - Členové jednotky SDH Spytihněv se zúčastnili tradičního pouťového cvičení ve Žlutavě. Po příjezdu na místo se prováděla evakuace a vyhledávání osob v požárem zasažené místní základní škole. Prostor byl zakouřen a veškerá činnost uvnitř objektu se prováděla v dýchací technice. foto

15.6.2013 - Oslavy 125.let SDH Spytihněv fotogalerie, video1, video2

12.6.2013 - Technická pomoc zde

12.6.2013 - Děti z Mateřské školy  se před zbrojnicí připravovali na sobotní vystoupení na oslavách 125. let založení SDH Spytihněv. foto

8.6.3013 - Soutěžní družstvo SDH Spytihněv se zúčastnilo okrskového kola soutěže v požárním sportu v Pohořelicích. info, foto

14.5.2013 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů zde

7.5.2013 - Únik nebezpečných látek na vodní plochu  zde, článek, fotogalerie, reportáž 1, 2, video - od 8min

3.5.2013 - Školení členů jednotky a poté výcvik na vodě. fotogalerie

28.4.2013 - Doprava vody na motokrosové trati ve Žlutavě, kropení dráhy pomocí hadic "C".

7.4.2013 - Členové SDH Spytihněv pod vedením starosty sboru se zúčastnily jubilejního 20.ročníku Hasičské pouti na Svatý Hostýn. info

26.4.2013 - Technická pomoc zde

19.4.2013 - Děti z Mateřské školy navštívily  naši hasičskou zbrojnici. Velitel jednotky předvedl  veškerou naši techniku a ochranné prostředky hasičů. Poté si děti vyzkoušeli stříkání vodou z  cisterny. fotogalerie

13.4.2013 - Členové SDH Spytihněv provedli sběr železného šrotu v obci. Děkujeme všem občanům kteří přichystali železný odpad.

29.3.2013 - Školení členů jednotky a zkouška všech agregátů. Poté se konala členská schůze SDH Spytihněv.

21.3.2013 - Výbavení členů  a jednotky bylo rozšířeno o záchranářský čtyřdílný nastavovací žebřík, suché obleky na záchranu osob ve vodě, zásahová obuv Haix, přilba Gallet, lano 40 m, karabiny.

13.3.2013 -Do provozu byl dán přívěsný vozík určený na přepravu motorového člunu s příslušenstvím.Vozík vyrobil Bětík B.

12.3.2013 -Na stanici Hasičského záchranného sboru bylo provedeno přezkoušení a test všech našich členů kteří vlastní osvědčení pro práci s motorovou a rozbrušovací pilou.

7.3.2013 - Technická pomoc zde

1.3.2013 - Školení členů jednotky. Výcvik byl zaměřen na práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Fotogalerie

8.2.2013 - Výroční valná hromada okrsku která se konala v Pohořelicích. zde

31.1.2013 - Školení členů jednotky. Bylo zaměřeno na záchranu osob na ledu dostupnými prostředky, které jsou ve výbavě JSDH Spytihněv. Praktické provedení probíhalo na slepém ramenu řeky Moravy.

 28.1.2013 - Vojtěšek J. ml provedl periodickou kontrolu přenosných hasících přístrojů umístěných ve výjezdových vozidlech a na zbrojnici.

27.1.2013 - Na zbrojnici byla provedena inventura vybavení a majetku . Tuto provedl spolu s členem zastupitelstva Vojtěšek Josef ml.

26.1.2013 - Členové jednotky Bětík A.ml., Bětík B., Šimek J. se zúčastnily instrukčně metodického zaměstnání Záchranné práce na ledu. Toto bylo zaměřeno na záchranu osob, vyproštění z vody a  jištění zasahujícího  hasiče. Ranní teplota dosahovala - 12 stupňů.  fotogalerie, článek

25.1.2013 - V  roce 2012 zasahovala JSDHO Spytihněv u 23 událostí, z toho se jednalo 10x o požár, 7x technická pomoc, 1x dopravní nehoda, 2x taktické cvičení- požár, 1x taktické cvičení- záchrana osob z vody, 2x požární asistence. Ve statistice zásahové činnosti HZS Zlínského kraje je evidováno 17 mimořádných událostí s účastí JSDHO Spytihněv. V rámci Zlínského kraje z počtu 235 vyjíždějících jednotek bez rozdílu zařazení  jsme 28 nejčastěji vyjíždějící jednotkou. V okrese Zlín bez rozdílu zařazení 8 nejčastěji povolávaná jednotka. V kategorii JPO V. je naše jednotka nejčastěji povolávána v celém Zlínském kraji. tabulka

25.1.2013 - Do výbavy k motorovému člunu byly zakoupeny záchranné plovací vesty, záchranné lano, házecí pytlík a čelové svítilny.

9.1.2013 - Naši členové jednotky se podílely na likvidaci rozsáhlého požáru v areálu Svitu ve Zlíně, budova 103 f. HP Tronic.  

Bětík Antonín ml. - HZS ZLK stanice Otrokovice

Bětík Bronislav - HZSP Barum Continental

Kedruš Roman - JSDHO Bílovice

7.1.2013 - Členové SDH Spytihněv se rozloučili s naším bývalým členem v kostele Nanebevzetí pany Marie. Čestná stráž odnesla na poslední cestu za zvuku sirény bratra Zdeňka Vojtěška na místní hřbitov. Členem SDH Spytihněv byl od roku 1950 do 1991. Vzpomínáme.

 4.1.2013 - Seznámení členů s obsluhou motorového nafukovacího člunu a jízdy na řece Moravě. Fotogalerie

3.1.2013 - Úmrtí našeho bývalého člena pana Zdeňka Vojtěška, který v letech 1986-1991 působil jako starosta SDH Spytihněv. Poslední rozloučení se koná v pondělí 7.1.2013 ve 13:00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Spytihněvi. V hlubokém zármutku vzpomínáme a projevujeme upřímnou soustrast rodině.   

3.1.2013 - Bětík A.ml a Bětík B. přivezly z Kolína nafukovací člun Adventure 360 který pro naši jednotku zakoupil OÚ Spytihněv. Motor ke člunu si členové SDH Spytihněv pořídily z vlastních prostředků minulý měsíc.