Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality 2017

 

31.12.2017 - Na Silvestra probíhala v naší obci tradiční zabíjačka s prodejem zabíjačkových pochutin. Členové SDH Spytihněv zde měli stánek se svařeným vínem a s teplým hruškovým džusem. Tato akce bývá každoročně hojně navštěvována našimi občany, tak i z okolních vesnic. Ale letos nepřálo vůbec počasí, celodenní déšť odlákal mnoho lidí. I přesto tímto děkujeme všem kteří si koupily u nás nápoj a tím podpořili místní hasiče.

Dne 30.12.2017 se členové jednotky, někteří i se svými rodinami zúčastnili předsilvestrovského výšlapu z Bunče na rozhlednu Brdo.  Předchozí den teploty vystoupaly do plusových hodnot a sníh roztával, ale při odjezdu ráno jsme naměřily  -4 stupně.  Takže cesta přes Chřiby byla plná ledu a sněhu. Proto jsme se i pořádně zapotily, než se nám podařilo za obcí Kostelany vytlačit a vyprostit všechna uvízlá auta před námi, která úplně zablokovala provoz směrem na Bunč.  Poté co se podařilo najít místa na zaparkování všech našich vozidel, jsme si již jen užívaly krásně zasněženou ale i nebezpečně zledovatělou cestu na Brdo. Po zdolání nejvyššího vrcholu Chřibů proběhlo i opékání špekáčků.  foto

20.12.207 - Technická pomoc, odstraňování překážek, ostatní činnost pro obec.

10.12.2017 - Technická pomoc, odstranění stromu 

1.12.2017 - Několik členů z naší jednotky se zúčastnilo výcviku v protiplynovém klecovém polygonu na stanici HZS Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách. Při tomto náročném výcviku je simulována velká zátěž jako při zásahu. Všichni používají maximální ochranu pro hasiče tzn. vícevrstvý zásahový oděv, zásahovou obuv a rukavice, přilbu a hlavně vzduchový dýchací přístroj. Před vstupem do klecové části se vystrojení hasiči rozcvičí na posilovacích strojích a poté vstoupí do zakouřeného neznámého prostředí, které simuluje zásah v neznámém prostředí. Naše jednotka se snaží v těchto podmínkách cvičit své členy pravidelně, jelikož jsme zde již byly v minulosti mnohokrát. foto

24.11.2017 - Školení členů jednotky zaměřené na výcvik a práci s agregáty které vlastní naše jednotka. Vytvoření čerpacího stanoviště na řece Moravě. Probíhal i nácvik hašení pomocí proudů "C"  i proudů "D". 

13.11.2017 - Dne 13. listopadu na výzvu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje proběhla kontrola akceschopnosti a dokumentace Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Kontroly se zúčastnil starosta obce Spytihněv, velitel JSDHo Spytihněv a jeho zástupce, velitel HZS ZLK stanice Otrokovice a příslušnice Státního požárního dozoru HZS ZLK.
Jelikož je jednotka zřízena obcí a jako taková je její organizační složkou první se kontrola zaměřila na dokumentaci obce tzn. Požární řád obce a v něm zdroje požární zdroje vody, Zřizovací listinu JSDHo, Jmenovací dekret velitele JSDHo a seznam členů jednotky.
Poté se kontrola z obecního úřadu přemístila na hasičskou zbrojnici. Zde následovala kontrola dokumentace a to: školení odborné přípravy, zdravotní prohlídky, osvědčení o absolvovaných kurzech či odbornosti a početní stavy. Dále proběhla kontrola technické způsobilosti požární techniky, uložení agregátů ve vozidlech, přidělení osobních ochranných pracovních prostředků a uložení prostředků chemické služby.
Jako poslední proběhla kontrola zdrojů požární vody dle Požárního řádu obce a to fyzicky na místech samých jak hydrantové sítě tak přírodních zdrojů. Bylo kontrolováno označení těchto míst, přístupnost a údržba.
I přes malé nedostatky byla kontrola hodnocena velmi dobře a naše zásahová jednotka byla shledána jako příkladná a pochválena jak ze strany obce tak i HZS ZLK.

 

11.11.2017 - Dne 11. listopadu proběhl v prostorech hasičské zbrojnice večírek pro všechny členy zásahové jednotky jako poděkování za jejich nezištnou činnost pro občany jak naší obce tak okolních obcí při zásazích a pomocných pracech. Rovněž i jako poděkování na zvelebování hasičské zbrojnice, údržbu svěřených prostředků, šíření dobrého jména hasičů ze Spytihněvi a při pořádání akcí pro širokou veřejnost. Akce byla také určena pro jejich děti, manželky či přítelkyně jako poděkování za toleranci času, který věnují hasičině a to zcela bez jakýchkoliv finančních nároků.

3.11.2017 - Spytihněvští hasiči se spolupodíleli na organizaci a zajištění Lampionového průvodu v obci.

29.10.2017 - Technická pomoc, odstranění stromu.  zde   foto

29.10.2017 - Technická pomoc, odstranění stromu.    foto

27.10.2017- Školení členů jednotky, výcvik v dýchací technice.

30.9.2017 - Hasiči prováděli sběr železného šrotu v obci. Získané finanční prostředky budou použity na zásahové technické prostředky pro hasiče. Děkujeme všem občanům Spytihněvi za poskytnutý železný šrot.

11.9.2017 -Požár, polní porost, tráva  zde

2.9.2017 - Hasiči ze Spytihněvi se zúčastnili v Napajedlích oslav 135. výročí založení SDH Napajedla. Slavnostní schůze a dopoledního programu byl přítomen starosta našeho sboru Vojtěšek J. a člen sboru Plichta J. Na odpolední program a ukázku techniky již vyrazily s technikou CAS 32/9000 S3R Tatra 815, DA-L1Z Ford Transit + přívěs s motorovým člunem i členové jednotky SDH obce Spytihněv v počtu 6 členů. Po dohodě s místními hasiči jsme vytvořily  dětmi tolik oblíbenou mohutnou vrstvu pěny. Poté jsme doplňovaly napajedelskou cisternu vodou při ukázce jejich zásahu na hořící automobil. Děkujeme hasičům z Napajedel za pozvání.

22.8.2017 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů  zde

19.8.2017 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů  zde   foto

4.8.2017 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů  zde

3.8.2017 - Požár,polní porost, tráva   zde  foto 

30.7.2017 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů   zde

23.7.2017 - Hasiči ze Spytihněvi se na pozvání kolegů ze sousední obce Topolná zúčastnili oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Topolné.  Na oslavy jsme vyjely po návratu ze zásahu, a to s technikou CAS 32/9000 S3R  Tatra 815  a s VEA -L1 VW Passat. Po vzájemné dohodě jsme hasičům z Topolné dodávaly vodu při několika jejich ukázkách zásahů historické techniky. Poté jsme s místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů spolupracovaly při zásahu na hořící domek. Děkujeme hasičům z Topolné za spolupráci.  foto

23.7.2017 - Požár,polní porost,tráva  zde      HZS

22.7.2017 - Členové jednotky v počtu 4 lidí se zúčastnily metodického zaměstnání "Záchrana osob a práce na vodě". Tento náročný a specifický výcvik, vedený zkušenými instruktory z HZS Zlín probíhá na splavu v Uherském Ostrohu. Tento kurz nám doplnil další členy kteří mají osvědčení na tuhle specifickou činnost. V jednotce je jich celkem  10.  foto

6.7.2017 - Spytihněvští hasiči se pořadatelsky podíleli na akci "Svátek slaví Spytihněv".  Tato již tradiční oslava svátku Spytihněvi nabývá na rozměrech. Letošní program byl velmi pestrý a bohatý, svědčí o tom i pozitivní ohlasy obyvatel naší obce i z okolí.

30.6.2017 - Požár, polní porost, tráva  zde    HZS

4.6.2017 - Členové jednotky SDH Spytihněv se zúčastnili Dětského dne na Rejdě. Předvedli zde svou techniku a pro děti bylo připraveno stanoviště se stříkáním na plastové kužely. Každé dítě poté dostalo sladkou odměnu. I když tradičně jako každý rok  nás postrašilo počasí,přes hrozivé mraky a blesky  letos ale nezapršelo.  Proto jsme mohli opět po několika letech dětem vytvořit tolik oblíbenou pěnu.  pěna

28.5.2017 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů  zde foto

25.5.2017 - Technická pomoc, odstraňování překážek, ostatní činnost po obec  zde

19.5.2017 - Technická pomoc,odstranění nebezpečných stavů zde

17.5.2017 - Požár, průmyslové,zemědělské objekty,sklady. zde

13.5.2017 - Již 6. ročník akce Den Země uspořádela firma Cemex na štěrkopískových jezerech ve Spytihněvi. Vzhledem k programu který obsahoval i ukázky složek IZS (Integrovaný záchranný systém), byla naše jednotka požádána o ukázky několika zásahů. Ve spolupráci s organizací První pomoc živě,(zde) , jsme si domluvily ukázku zásahu kde došlo ke zranění osob při dopravní nehodě těžkého kolového nakladače. Další ukázka z naší strany byla záchrana tonoucí osoby pomocí motorového člunu a předání osoby zdravotníkům. Dále jsme poskytly veškeré technické prostředky pro zřízení stanoviště pro děti, a to stříkání vodou pomocí hasičských hadic na cíl. Na místě jsme i spolupracovali na požádání kynologů při ukázce záchranářských psů. foto

12.5 a 13.5.2017 - Na stanicich HZS Zlínského kraje Valašské Klobouky a Zlín probíhal kurz Nositele dýchací techniky. Z naší jednotky tento náročný kurz úspěšně absolvovali Plichta Jiří, Hruboš Petr, Polepil Martin.

5.5.2017 - Technická pomoc, požární asistence.  Členové jednotky SDH Spytihněv prováděli požární asistenci při tradičním pálení čarodějnic na místním fotbalovém stadionu. foto

28.4.2017 - Školení členů jednotky, výcvik v dýchací technice.

21.4.2017 - Technická pomoc,odstranění nebezpečných stavů.

3.4.- 7.4.2017 - Na stanici HZS Zlínského kraje ve Zlíně absolvoval Petr Růžička kurz pro nové  velitele družstev. V součastné době má tedy naše jednotka dobrovolných hasičů ve Spytihněvi jednoho velitele jednotky a čtyři velitele družstva.

1.4.2017 - Technická pomoc, odstraňování překážek,

25.3.2017 - Technická pomoc, čištění ucpaného odpadu, ostatní činnost pro obec.

25.3.2017 - Na stanici HZS Zlínského kraje ve Zlíně se všichni naši členové vlastnící oprávnění k používání motorových řetězových a rozbrušovacích pil zúčastnily periodické odborné přípravy.

24.3.2017- Kondiční jízdy strojníků

4.3.2017 - Velitel družstva Bureš A. se zúčastnil cyklické odborné přípravy na stanici HZS Zlínského kraje v Otrokovicích.

27.2.2017 - Technická pomoc, odstraňování překážek, ostatní činnost pro obec.

24.2.2017 - Školení členů jednotky zaměřené na záchranu osob z ledových ploch a z vodní hladiny. Během dne a poté i po školení probíhaly kondiční jízdy strojníků a řidičů skupiny C. foto

23.2.2017 -V roce 2016 zasahovala JSDHO Spytihněv u 24 událostí, z toho se jednalo 5 x o požár, 8 x technická pomoc, 11 x technická pomoc -činnost pro obec,  Ve statistice zásahové činnosti HZS Zlínského kraje je evidováno 13 mimořádných událostí s účastí JSDHO Spytihněv. Tuto skutečnost způsobilo nové členění zásahů, které bezprostředně nevykazují nebezpečí z prodlení a tyto jsou tedy vedeny jako činnost pro obec a ne jako urgentní zásah. Těchto činností pro obec máme evidováno na HZS Zlínského kraje celkem 11.(např.likvidace včel,čerpání vody,zprůchodnění kanalizace atd.) V rámci Zlínského kraje z počtu 223 vyjíždějících jednotek SDH obcí bez rozdílu zařazení a druhu zásahů v kategoriích jednotek jsme 7 nejčastěji vyjíždějící jednotka. V okrese Zlín bez rozdílu zařazení 4 nejčastěji povolávaná jednotka. V kategorii JPO V. do které jsme zařazeni je naše jednotka SDH obce Spytihněv nejpovolávanější v celém Zlínském kraji. zde

18.2.2017 - Velitel jednotky a jeho zástupce se zúčasnily na stanici HZS Zlínského kraje v Otrokovicích školení a výcviku velitelů jednotek.

15.2.2017 - Technická pomoc, ostatní činnost pro obec zde

6.2.2017 - Technická pomoc, čerpání vody  zde

28.1.2017 - Starosta SDH Spytihněv a další 4 členové se zúčastnily Výroční valné hromady okrsku která se konala v Komárově.

27.1.2017 - Školení členů jednotky, výcvik za ztížených podmínek s použitím dýchací techniky. Poté kondiční jízdy strojníků.

1.1.2017 - Tradiční ohňostroj za velké účasti našich občanů s Novoročním přípitkem se starostou obce Spytihněv. Členové SDH Spytihněv opět zajišťovali prodej svařeného vína a teplého ovocného nápoje. 

1.1.2017- Požární asistence