Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality 2018

31.12.2018 - Na Silvestra probíhala v naší obci tradiční zabíjačka s prodejem zabíjačkových pochutin. Hasiči ze Spytihněvi zde měli stánek se svařeným vínem a s teplým hruškovým džusem. Tato akce bývá každoročně hojně navštěvována našimi občany, tak i z okolních vesnic. Tímto děkujeme všem, kteří si koupili u nás nápoj a tím podpořili místní hasiče.

30.12.2018 - Tak, jako v loňském roce,se členové jednotky vydali na předsilvestrovský výšlap z Bunče na rozhlednu Brdo. Letošní počasí bylo zcela odlišné oproti minulému roku. Nemocnost členů, jejich dětí, ale také nepříznivé počasí způsobily menší účast. Po zdolání nejvyššího vrcholu Chřibů jsme se společně vyfotili, opekly špekáčky a pokračovali za hustého sněžení a deště zpět k našemu vozidlu. Výlet jsme zakončili večeří v restauraci v Topolné.  foto

22.12.2018 - Zpívání koled u vánočního stromu ve Spytihněvi. Hasiči pro naše spoluobčany zajišťovali teplé nápoje a svařák.

14.12.2018 - Proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Spytihněvi.

25.11.2018 - Technická pomoc, pátrání po pohřešované osobě  info

11.11.2018 - Oslavy 100. let republiky a připomínka konce 1.světové války. Spytihněvští hasiči se zúčastnili Pietního aktu u pomníku padlým v 1. světové válce. Vzpomínkového aktu za doprovodu dechové hudby Topolanka, souboru Babčice a členů obecního zastupitelstva se zúčastnilo mnoho našich spoluobčanů.  foto

9.11.2018 - Spytihněvští hasiči se spolupodíleli na organizaci a zajištění Lampionového průvodu v obci.

7.11.2018 - Technická pomoc, odstraňování překážek

3.11.2018 - Technická pomoc, odstraňování překážek   

26.10.2018 - Školení členů jednotky hasičů Spytihněv. Zkouška všech agregátů a čerpadel.

6.10.2018 - Technická pomoc, monitoring    info

5.10.2018 - Proběhlo školení členů jednotky hasičů Spytihněv, výcvik záchrany osob z vody za použití motorového člunu. Zásady první pomoci při záchraně tonoucí osoby, resuscitace.

5.10.2018 - Požár, nízké budovy  info     info HZS      foto

28.9.2018 - Do užívání jednotky byly zařazeny přetlakové dýchací přístroje Draeger. Tyto byly pořízeny s výrazným finančním přispěním obce Spytihněv. Dále se na financování podílel nadační fond Agrofert  a nadační fond Cemex.

24.9.2018 - Technická pomoc, odstranění stromu    foto

24.9.2018 - Požár, nízké budovy info    foto    info požáry

7.9.2018 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů info    foto

29.8.2018 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů    info

20.8.2018 - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů   info

15.8.2018- Technologická pomoc, navážení vody

15.8.2018- Technologická pomoc, navážení vody

17.7.2018- Požár, polní porost,tráva. . info   foto

6.7.2018 - Spytihněvští hasiči oslavili se svými spoluobčany svátek naší obce. Hasiči také vypomáhali ve stáncích při čepování oblíbeného piva Spytihněv 14.  foto

3.7.2018 - Požár, nízké budovy, foto    info    info stránky HZS

3.7.2018 - Technická pomoc,odstranění nebezpečného hmyzu. foto   info

30.6.208 - Technická pomoc,odstranění stromu.  foto  info

26.6.2018 - Požár, polní porost,tráva.   foto    info

23.6.2018 - Oslavy 130.výročí založení Sboru dobrovolných hasič obce Spytihněv.  První spíše formální část oslav proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Spytihněvi, kde byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů. Pan farář mile překvapil všechny hasiče svou řečí. Nejen, že věděl náplň práce hasičů, u čeho zasahují, jak jsou oceňováni, co je trápí, jak nebezpečná je jejich práce, atd. ...., ale i poděkováním za všechnu činnost co hasiči vykonávají pro lidi, což všechny přítomné hasiče zahřálo u srdce a povzbudilo do dalších let.  foto

Máme dva dny po oslavách 130 let od založení hasičů ve Spytihněvi. Po provedených několika úklidech na zbrojnici a po vrácení půjčených věcí, bude následovat postupné zveřejňování jednotlivého programu oslav. Dle reakcí zúčastněných obyvatel obce či přespolních lze s hrdostí napsat, že oslavy svým programem předčily očekávání diváků i samotných aktérů ukázek. Mnoho lidí buď osobně nebo přes své známé vzkazovalo, že celkové pojetí oslav a zhlédnutý program byl pro ně natolik zajímavý a strhující, že kdo nepřišel mohl jen litovat své neúčasti. Proto Vám přineseme aspoň zprostředkovaně pár fotek i když osobní účast to nemůže nahradit. foto      foto

Ukázky mladých hasičů. foto

9.6.2018 - Spytihněvští hasiči se zúčastnili oslav 130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Pravčice. Na jejich žádost jsme na závěr vytvořily vrstvu pěny.

2.6.2018 - Hasiči se zúčastnily Dne dětí na Rejdě. Děti si mohli na našem stanovišti stříkat vodou a shazovat kužely. Na závěr pro ně byla vytvořena tolik oblíbená vrstva pěny.  foto

1.6.2018 - Technická pomoc, ostatní činnost pro obec

1.6.2018 - Děti z Mateřské školy navštívily hasičskou zbrojnici. Velitel jednotky hasičů představil veškerou naši techniku, i s odborným výkladem. Poté hasiči přichystali pro děti stříkání hadicemi na cíl. foto

25.5.2018 - Školení členů jednotky, úpravy na zásahovém vozidle CAS 32 Tatra 815 a kondiční jízdy strojníků.

Dne 13.5.2018 se členové jednotky vydali na celodenní výšlap po přírodních krásách na Vsetínsku. Jako první jsme zdolaly rozhlednu Vartovna směrem od obce Seninka. Během cesty na další lokalitu jsme vydatně poobědvaly ve Valašské Polance. A proto byl i výstup na Pulčínské skály velmi náročný. Nakonec se to všem podařilo a další vrchol tohoto dne byl zdolán. Krásný výlet byl zakončen v obci Pozděchov, kde jeden z členů se svou přítelkyní přichystali opékání špekáčků s posezením u své chaty. foto1   foto2   foto3

12.5.2017 - Již 7. ročník akce Den Země uspořádala firma  Cemex na štěrkopískových jezerech ve Spytihněvi. Vzhledem k programu který obsahoval i ukázky složek IZS (Integrovaný záchranný systém), byla naše jednotka požádána o ukázky několika zásahů. Ve spolupráci s organizací První pomoc živě , jsme si domluvily ukázku zásahu kde došlo ke zranění osob při dopravní nehodě nákladního vozidla- domíchávače betonu. Další ukázka z naší strany byla záchrana tonoucí osoby pomocí motorového člunu a předání osoby zdravotníkům. Dále jsme poskytly veškeré technické prostředky pro zřízení stanoviště pro děti, a to stříkání vodou pomocí hasičských hadic na cíl. Jako poslední ukázku jsme pro děti vytvořily tolik oblíbenou vrstvu koupelové pěny. foto

30.4.2018 -  Technická pomoc, požární asistence.  Členové jednotky SDH Spytihněv prováděli požární asistenci při tradičním pálení čarodějnic na místním fotbalovém stadionu. 

28.4.2018 - Členové našeho sboru se ze slavnostním praporem zúčastnily 25. Mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýn. Tuto tradici dodržuje náš sbor již mnoho let.

28.4.2018 -  Hasiči prováděli sběr železného šrotu v obci. Získané finanční prostředky budou použity na zásahové technické prostředky pro hasiče. Děkujeme všem občanům Spytihněvi za poskytnutý železný šrot. foto

20.4.2018 - Kondiční jízdy a školení členů jednotky. Poté se prováděla údržba techniky, mytí všech vozidel a přezouvání pneu na letní provoz.

20.4.2018 - Technická pomoc, odstraňování překážek, ostatní činnost pro obec.  zde

9.3.2018 - Technická pomoc, odstraňování překážek, ostatní činnost pro obec.  zde

23.2.2018 - V roce 2017 zasahovala JSDH obce Spytihněv u 21 událostí evidovaných ve statistice HZS Zlínského kraje. Jednalo se o 5x požár, 8x technická pomoc, 8x činnost pro obec- neurgentní zásah(likvidace včel, čerpání vody či zprůchodnění kanalizace. zde

22.2.2018- Technická pomoc, odstraňování překážek, ostatní činnost pro obec.

19.2.2018 -Požár, nízké budovy.  zde   foto

11.2.2018 - Technická pomoc, náhrada nefunkčního zařízení.  zde

2.2.2018 - Technická pomoc,odstraňování překážek,ostatní činnost pro obec. zde    foto

26.1.2018 - Starosta SDH Spytihněv a další 4 členové se zúčastnily Výroční valné hromady okrsku která se konala ve Žlutavě.

26.1.2018 - Školení a výcvik členů jednotky.

23.1.2018 - Požár, nízké budovy.  zde   požáry   foto  video JSDH Napajedla

20.1.2018 - Spytihněvští hasiči se zapojili do zajištění krojového plesu v nově zrekonstruovaném kulturním domě. Všem, kteří podpořili hasiče zakoupením jakéhokoliv sortimentu v nabídce našeho bufetu, děkují Hasiči Spytihněv.

14.1.2018 -  Proběhla Výroční valná hromada SDH Spytihněv. Jako hosté se zúčastnili starosta obce Spytihněv Mgr. Vít Tomaštík a člen výkonného výboru SH ČMS Martin Holčík z SDH Kvítkovice, kteří v závěrečné diskusi pronesli své příspěvky. Byla zhodnocena činnost sboru, činnost mladých hasičů a činnost jednotky dobrovolných hasičů obce Spytihněv. Při této příležitosti jsme i pogratulovaly a předaly dárkový koš našim členům kteří oslaví své kulaté životní jubileum. 

1.1.2018 - Tradiční ohňostroj za velké účasti našich občanů s Novoročním přípitkem se starostou obce Spytihněv. Letošní ohňostroj jsme ve spolupráci se starostou obce přivezli a poté i nachystali stanoviště a prováděli odpalování. Členové SDH Spytihněv opět zajišťovali prodej svařeného vína a teplého ovocného nápoje. foto