Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ocenění za Povodně 2010 od Hejtmana Zl. kraje

3. 9. 2010

Bojovali s povodněmi, dnes se dočkali ocenění

2.9.2010 17:43:00
 ZLÍN – Záslužná vyznamenání II. stupně Zlínského kraje, pamětní medaile a pamětní listy obdrželi dnes odpoledne z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka jako poděkování ti, kteří se aktivně zapojili do záchranných, likvidačních a pomocných prací při povodních, jež v květnu a červnu zasáhly Zlínský kraj.
 

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v prostorách auly Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Oceněni si převzali zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, podnikoví hasiči, starostové obcí s rozšířenou působností, členové krizového štábu Zlínského kraje a krizových štábů obcí, zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín, představitelé Povodí Moravy, Ředitelství silnic Zlínského kraje a starostové dalších obcí a měst.
„Tímto jsme chtěli veřejně poděkovat těm, kteří se zasloužili o zmírnění a odstranění následků povodní, které letos na jaře náš kraj postihly. Všichni přítomní, ale i všichni ostatní, kteří se podíleli na záchranných pracích, si zasloužili naše uznání za své obdivuhodné nasazení, s nímž přispěli k boji proti vodnímu živlu. Bojovali přitom nejen s nepřízní počasí, ale i s fyzickou a psychickou únavou a přesto v těžkých chvílích zatli zuby a pomáhali ostatním,“ vyzdvihl zásluhy oceněných hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který předal 172 pamětních listů, 27 pamětních medailí a 36 záslužných vyznamenání.
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje prostřednictvím ředitelky Jarmily Čičmancové ocenil za zásahy u povodní 109 jednotek sborů dobrovolných hasičů působících v obcích Zlínského kraje. Příjemnou atmosféru slavnostního ceremoniálu svým hudebním vystoupením podpořil Dechový orchestr mladých pod vedením Libora Mikla.
Květnové povodně zasáhly na území Zlínského kraje 38 obcí o celkové rozloze 570 čtverečních kilometrů, došlo ke zranění jedné osoby, demolici jednoho obytného domu a pět domů bylo poškozeno. Velká voda způsobila zaplavení 492 sklepů, 72 bytů a uhynutí 140 zvířat. Při záchranných pracích bylo nasazeno 320 jednotek požární ochrany, sborů dobrovolných hasičů a hasičského záchranného sboru, kteří při zásazích v terénu použili na 250 kusů techniky. Odhady škod květnových povodní činily 872 milionů korun.
Červnové povodně si opět vyžádaly nasazení sil a prostředků pro řešení krizových situací, tentokrát zejména v obcích ležících v povodí řeky Moravy a jejich menších přítoků. Na území Zlínského kraje povodně způsobily dvě demolice, došlo k poškození 74 domů a bylo zaplaveno 1822 sklepů a 75 bytových jednotek. Při záchranných pracích bylo nasazeno 234 jednotek požární ochrany, sborů dobrovolných hasičů a hasičského záchranného sboru, kteří při zásazích v terénu použili na 300 kusů techniky. Hasiči byli nuceni vzhledem k velké vodě také evakuovat 25 osob. Celkový odhad škod červnových povodní dosáhl 412 milionů korun.


2. 9. 2010 – (jv)


http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=147115&doctype=I02&&cpi=1