Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2010

 

Zásahy JSDHO Spytihněv za rok 2010
Dne 17.5.2010 byl na řece Moravě ve Spytihněvi vyhlášen 3.stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení. Tento se vyhlašuje při stavu hladiny vody nad 600 cm. Starostkou obce jsme byly požádáni o vytvoření nočních hlídek a pohotovosti na zbrojnici .O situaci byla podána informace na Krajské operační a informační středisko.(KOPIS) Dále bylo v pohotovosti dalších 10 členů pro případné pytlování písku v ohrožených částech. Hlídky měli za úkol společně se členem povodňové komise monitoring břehů Moravy, kontroly kanálových propustí a hradítek směrem od Moravy do obce.  Při první obchůzce společně se starostkou obce bylo zjištěno propouštění záplavové vody z Moravy do slepého ramena. Situace se řešila s pracovníkem povodí Moravy,další kroky se nechaly na nadcházející ráno. Dne 18.5.2010 během dne se hladina Moravy opět mírně zvedala, na nadcházející noc jsme byly v pohotovosti. Hlídky vyráželi na monitoring řeky ve 20.00 hod, 22.00 h, 24.00 h, 02.00 h, 04.00 h, 05.45 h. Tento stav následoval i 19.5.2010 , řeka Morava kulminovala kolem 11 hod dopoledne, kdy byl největší průtok vody i výška hladiny. Dne 20.5.2010 byl po snížení hladiny Moravy 3.povodňový stupeň odvolán.  Na pohotovosti a hlídkách se střídalo 7 členů
Dne 22.5.2010 v 10.39 hod – Technická pomoc, výjezd na čerpání sklepních prostor v domě č.p.174 . Byla  podána informace na KOPIS . Pomocí elektrického kalového čerpadla Uniqua Cesspit a 1 ks hadice "C" byl sklep vyčerpán a jednotka se vrátila na základnu.Účastnilo se družstvo 1+2.
Dne 24.5.2010 v 16.22 hod - Technická pomoc, 1 stupeň, odstranění nebezpečných stavů - autobazar na konci obce. Jednotka vyjela v počtu 1+10. Po příjezdu zjištěno zaplavení  autobazaru TIP-AUTO. Zaměstnanci část vozidel stihli před přívalem vody odvézt, většina však zůstala. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA-Honda + 3 ks hadice"B"  a poté stříkačka PS 12 + 2 x 3 ks hadice "B" do kanalizace. V průběhu nasazování prostředků si velitel zásahu (VZ) vyžádal na KOPIS posilovou jednotku. Část členů ihned po příjezdu prováděla zahrazení velmi silného přítoku záplavové vody a bláta z polí pod železničním mostem.  Použito bylo asi 4o ks starých pneumatik a desek z vedlejšího pneuservisu. Zároveň se provádělo prokopnutí strouhy přes pole, tím jsme začali část vody odvádět do kanalizace. Po příjezdu JSDHO Napajedla nasazeno další plovoucí čerpadlo PPCA do autobazaru. Pak se použilo motorové kalové čerpadlo JPO Napajedla za železničním mostem ke snížení hladiny v kanálové šachtě, podařilo se ji vyčistit a zajistit přirozený odtok vody z polí .Po vyčerpání maximálně možného množství vody z autobazaru se obě jednotky ve 20.44 hod. vracejí na základny. 
Dne 24.5.2010 ve 20.50 hod – Technická pomoc, žádost o vyčerpání sklepních prostor po vydatném dešti. Několik členů ještě zůstalo po předchozím zásahu na zbrojnici. Podána informace na KOPIS. Vyjíždí družstvo 1 + 4. Po příjezdu nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit a 1 ks hadice "C" do kanalizace. Po vyčerpání se jednotka ve 21.21 hod.vrací na základnu.
Dne 26.5.2010 v 15.19 hod - Technická pomoc,1 stupeň, čerpání vodní laguny na zahradě domu č.p.82. Jednotka vyjíždí v počtu 1 + 6. Po příjezdu zjištěna vodní laguna která ohrožovala sklepy sousedních domů .Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA-Honda + 5 ks hadic "B" a motorová stříkačka PS 12 + 2 x 5 ks hadic "B" do kanalizace. V 16.15 hod se dva členové na žádost občana obce přemístily do sklepních prostor domu č.p.52 ve vedlejší ulici. Bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit + 1 ks hadice"C". V 16.45 hod se vrátily na původní místo zásahu. Po vyčerpání maximálně možného množství vody z laguny se jednotka v 18.25 hod vrací na základnu.
 Dne 27.5.2010 v 9.45 hod – Technická pomoc, na žádost z OÚ Spytihněv a po podání informace na KOPIS vyjíždí jednotka 1 + 3. Po příjezdu zjištěna vodní laguna na zahradě a voda ve sklepě č.p.254. Nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA-Honda + 5 ks hadice"B". Ve sklepních prostorech použito elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit + 2 ks hadice"C". Po vyčerpání vody se jednotka v 11.53 hod vrací na základnu.
 Dne 2.6.2010 v 9.08 hod - Technická pomoc,1 stupeň, čerpání vody, areál autobazaru. Jednotka vyjíždí v počtu 1 + 6. Po příjezdu zjištěno po silném dešti a krupobití zaplavení areálu autobazaru Tip-Auto. Byla nasazena čerpadla PS 12 + 2 x 3 ks hadic "B" a plovoucí PPCA-Honda + 3 ks hadice "B" do kanalizace. Členové pomocí ženijního nářadí prováděli zahrazení přítoku vody za železničním mostem, do doby než přijel kolový nakladač který si povolal velitel zásahu. Poté byl přítok vody a bláta úplně zamezen. Po odčerpání vody se jednotka v 14.47 hod vrací na základnu.
 Dne 4.6.2010 v 15.12 hod - Technická pomoc,1 stupeň, čerpání vody, čerpání sklepu.
Jednotka vyjíždí v počtu 1 + 6. Po příjezdu bylo zjištěna vodní laguna v zahradě a ve sklepě domu č.p.313. Voda ohrožovala majetek občanů. Do zahrady bylo nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA -Honda + 3 ks hadice "B" a přenosná stříkačka PS 12 + 2 x 3 ks hadic "B" a do sklepních prostor elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit.
Po vyčerpání vody se jednotka vrací na základnu v 18.55 hod. 
Dne 4. 6. 2010 v 19.35 hod – Technická pomoc, vyjíždí jednotka v počtu 1 + 5 na žádost občanů na čerpání sklepů rodinných domů v části obce Písek. Do sklepů bylo postupně nasazováno elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit. Byl vyčerpán i sklep starostky obce. Jednotka se ve 20.50 hod vrací na základnu.
Dne 5.6.2010 v 7.36 hod – Technická pomoc, na žádost z OÚ vyjíždíme v počtu 1 + 4 na čerpání vodní laguny v zahradě domu p.Bičana. Voda ohrožovala majetek občanů stálým průsakem do sklepů . Byla nasazena stříkačka PS 12 + 2 x 7 hadic "B" do místní kanalizace a poté plovoucí čerpadlo PPCA -Honda + 7 hadic "B". Po vyčerpání maximálně možného množství vody jednotka přejíždí v 9.15 hod do jiné části obce k č.p.83 k vyčerpání vodní laguny v zahradě. Byly zatopeny ovocné stromy a další zemědělské plodiny a voda ohrožovala okolní sklepy. Nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA-Honda + 3 ks hadic"B"do místní kanalizace. Po vyčerpání vody v 10.29 hod se jednotka přesunula k novostavbám u hřiště. Tady byl zaplaven sklep a okolí rozestavěného domu p.Mikulky. Do sklepa je nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit + 1 ks hadice"C". Do zahrady bylo nasazeno PPCA-Honda + 2 ks hadic"B". Ve 12.16 hod se jednotka vrací na základnu.
 Dne 9.6.2010 v 17.12 hod – Požár, na oznámení občana vyjíždí jednotka v počtu 1 + 5 na požár trávy na pravém břehu Moravy. Událost byla oznámena na KOPIS. Po příjezdu  na místo události byl zjištěn požár sušeného sena na hrázi v délce cca 100 x 3 m. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo PPCA-Honda a pomocí vodního proudu "C" postupně požár likvidován. V 17.30 hod se jednotka vrací na základnu.
Dne 11.6.2010 v 15.56 hod - Technická pomoc,1 stupeň,čerpání vody,laguna na místním sportovišti. Jednotka vyjíždí v počtu  1 + 4. Po příjezdu bylo zjištěno zaplavení zahrad s ovocnými stromy,voda ohrožovala hřiště na plážový volejbal a garáž. Byla nasazena motorová stříkačka PS 12 + 2 x 3 ks hadic "B" a plovoucí čerpadlo PPCA- Honda + 2 ks hadic "B" do místní kanalizace. Po vyčerpání vody se jednotka vrací ve 20.09 hod na základnu.
 Dne 15.6.2010 v 13.13 hod – Technická pomoc, na žádost starosky obce a po nahlášení na KOPIS vyjíždíme v počtu 1 + 3 na čerpání laguny pod zahrádkama u Čističky odpadních vod(ČOV).  Nasazena PS 12 + 2 x 2 ks hadic "B" do místní kanalizace a plovoucí čerpadlo PPCA-Honda + 2 ks hadic "B" směrem do ČOV. Po vyčerpání maximálně možného množství vody přejíždíme v 17.30 hod na čerpání vodní laguny v zahradách domů č.p.76, 116, 82, 313.Nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit + 2 ks hadice "B" a plovoucí čerpadlo PPCA-Honda + 3 ks hadic "B" do místní kanalizace. Po vyčerpání vody se jednotka vrací ve 20.46 hod na základnu.
Dne 22.7.2010 v 20.14 hod - Požár, travní porost u železničního přejezdu. Výjezd jednotky v 20.20 hod v počtu 1+5. Příjezd na místo události současně s HZS Zlínského kraje PS Otrokovice s CAS 24 Renault Midlum. Jednalo se o požár trávy, cca. 20m2, který byl uhašen pomocí jednoduchých hasicích prostředků. Po likvidaci požáru se jednotka vrací na základnu.
Dne 2.9.2010 v 18.41 hod - Požár, dopravní prostředky, hoří lokomotiva na zastávce ČD. Výjezd jednotky v 18.49 hod v počtu 1+5. Na místě události již JSDHO Babice s CAS24 MAN, příjezd naší jednotky s DA Avia současně s HZS Zlínského kraje PS Otrokovice s technikou CAS24 Renault Midlum, CAS32 T815. Jako další se dostavila jednotka HZS Zlínského kraje PS Uherské Hradiště s CAS24 Renault Midlum, CAS20 Renault Kerax a také jednotka HZS SŽDC Přerov s CAS24 T815. Na místo události vyjel také VDS ze Zlína s VEA Suzuki Vitara. Po příjezdu na místo zásahu je zjištěn odstavený nákladní vlak cca 200m od zastávky. Požár chladících měchů v podvozku lokomotivy byl v době příjezdu první jednotky na místo již zlikvidován strojvedoucím dvěma sněhovými RHP. Naše jednotka ponechána v záloze až do příjezdu vyšetřovatele ZPP s VEA Suzuki Vitara. V čase 19.40 hod se jednotka vrací zpět na základnu.
Dne 9.12.2010 v 15.02 hod - Požár, nízké budovy, 1 stupeň, přístav Rejda, požár rybářské bašty. Výjezd jednotky v 15.08 hod s CAS 24/3500/0 - M2R Š706 RTHP v počtu 1 + 5 a  DA - L1 Avia A21T  v počtu 1 + 5. Po příjezdu na místo události oznámeno VZ,  že se jedná o taktické  cvičení. Situaci a provedení úkolů sledoval již při příjezdu jednotky starosta obce Spytihněv v doprovodu velitele družstva. Jednotka prováděla dopravní vedení "B" od CAS 24 a 2 útočné proudy "C" v dýchací technice. CAS 24 byla doplňována pomocí plovoucího čerpadla PPCA 800. V čase 15.46 hod se jednotka vrací na základnu.
  
  Účast na událostech jednotlivých členů:             
Událost  Požár  Tech.pomoc  Taktické cvičení                                                                             
Bětík Antonín Velitel Jednotky. 3 6 1                                                                            
Bětík Bronislav Velitel Družstva. 1 13 2                                                                            
Bureš Antonín Velitel Družstva. 0 5 1                                                                            
Vojtěšek Josef     Strojník. 3 9 2                                                                            
Kedruš Roman Strojník. 0 5 2                                                                            
Galetka František Strojník. 1 0 1                                                                            
Čevela Martin Strojník. 3 5 2                                                                            
Bětík Antonín st. Strojník. 0 6 1                                                                            
Zlámal Jiří Hasič. 1 5 1                                                                            
Šimek Miroslav H. 2 4 1                                                                            
Šimek Jan  Hasič. 2 4 1                                                                            
Zlámal Jaroslav Hasič. 2 12 1                                                                            
Wencelová Martina     Hasič,zdravotník 0 0 2