Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2011

 Přehled účasti členů na zásazích v roce 2011.

Událost Požár Tech. pomoc Odstranění hmyzu

Požární asistence

Dopr. nehoda Spolupráce s IZS-umrtí Planný poplach Taktické cvičení  
Bětík Ant.ml 6 3 0 3 0 1 1 2 16 
Bětík Bronislav 5 4 1 3 1 1 1 2 18 
Bureš Antonín 1 1 0 1 0 1 0 1
Vojtěšek Josef 4+ záloha 2 0 2 0 1 1 2 12 
Kedruš Roman 2+ záloha 0 1 0 0 0 1 1
Galetka František 0 0 0 0 0 0 0 0
Čevela Martin 2 1 0 3 1 0 0 1
Bětík Ant.st 0 2 1 1 0 0 0 1 5
Zlámal Jiří 1 0 0 1 0 0 1 1
Šimek Miroslav 2 2 0 3 0 1 0 0
Šimek Jan 1 3 0 2 1 0 0 2
Zlámal Jaroslav 4 0 0 0 0 1 1 1
Wencelová Martina 0 2 0 0 0 1 0 2
Kulhánek Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 1

18) Dne 9.12.2011 v 11.58 hod - Technická pomoc, odstranění překážek, uvolnění komunikace, přístaviště Rejda, 1.stupeň, Spytihněv. Výjezd jednotky v 12.01 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R.  Po příjezdu zjištěno velké znečištění vozovky kolem Rejdy v délce cca 300 m. Po dohodě s OÚ Spytihněv a firmou provádějící rekonstrukci objektu, byla použita asanační lišta na CAS 25 a vozovka  vyčištěna. Bylo spotřebováno 10 500 l vody. Po ukončení zásahu se jednotka vrací v 12.58 hod na základnu. 

17) Dne 6.12.2011 v 16.30 hod - Požární asistence - na žádost starosty obce vyjíždí jednotka na fotbalový stadion na Vypouštění lampionů štěstí. Výjezd jednotky v 16.30 hod v počtu 1+5 s CAS 25/3500 M2R. Na místě jednotka prováděla asistenci při vypouštění 97 lampionů. Po ukončení akce a monitoringu obce se vrací v 17.55 na základnu. Foto MŠ

16) Dne 22.11.2011 v 13.05 hod - Požár - na základě oznámení obsluhy ČOV vyjíždí jednotka v počtu 1+2 na požár trávy a listí vedle čistírny odpadních vod. Požár uhašen pomocí jednoho proudu "C". Poté se jednotka vrací na základnu. Pro malou závažnost nebyla událost hlášena na KOPIS.

15) Dne 22.11.2011 v 9.50 hod - Technická pomoc, čerpání vody ze sklepa č.p.10, Spytihněv. Výjezd jednotky v 9.50 hod v počtu 1+3 s Avia DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo zjištěn zatopený sklep do výšky 1,2 m z mrazem poškozeného vodovodního potrubí. Majitel se pokoušel odčerpat vodu pomocí zahradního čerpadla, to ale mělo velmi malý účinek . Jednotka nasadila elektrické kalové čerpadlo Uniqua a 2 kusy hadice "C". Po vyčerpání veškeré vody se jednotka vrací v 11.04 hod na základnu. 

14) Dne 17.10.2011 v 10.59 hod - Technická pomoc, čerpání vody,1.stupeň Spytihněv, čerpání vody na fotbalovém stadionu. Výjezd jednotky v 11.01 hod v počtu 1+5 s Avia DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo události zjištěna zatopená vodovodní šachta, cca. 1 m. Nebylo možné odečíst aktuální stav vodoměru. Bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo Heron. Po vyčerpání maximálně možného množství vody se jednotka vrací v 11.26 hod na základnu.  Fotogalerie

13) Dne 17.10.2011 v 09.45 hod - Požár, nízké budovy, 1.stupeň Spytihněv 520, PTC, požár v Mateřské škole, zakouřené ve třídě, zkrat v elektrice, evakuace dětí.Výjezd jednotky v 09.49 hod v počtu 1+5 s CAS 25/3500 M2R a v počtu 1+4 s Avia DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo události velitelem zásahu sděleno, že se jedná o Požárně taktické cvičení. Nasazen 1 proud C a provedeno vyhledávání osob. Celkem nalezeno 5 osob, z toho 3 osoby utrpěly různá zranění. Zraněným osobám poskytnuto předlékařské ošetření. Po závěrečném průzkumu se jednotka v 10.40 hod vrací zpět na základnu. Fotogaleriefoto MŠ

12)  Dne 3.10.2011 v 15.02 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva, 1.stupeň Spytihněv, hoří tráva, křoviny, stromy u domu 474, Záhumení. Událost na tísňovou linku ohlásil náš velitel jednotky, který tou dobou cestoval soukromým vozem s dalším členem jednotky z Napajedel na jednání za starostou obce do Spytihněvi. Kouř byl již viditelný od Napajedel a proto se oba naši členové rozhodly ověřit zda se jedná pouze o pálení nebo požár. Po příjezdu na inkriminované místo zjištěn požár o rozloze cca. 100 x 50 m. Ihned bylo kontaktováno KOPIS HZS ZLK. Během jízdy na hasičskou zbrojnici byl jestě telefonicky kontaktován další člen o výjezdu. Po vyhlášení poplachu a spuštění sirény se na zbrojnici dostavil čtvrtý poslední člen JPO. Systém svolávání členů JSDHO Spytihněv pomocí SMS zpráv nefungoval. Pro špatnou slyšitelnost sirény a absenci sms zpráv, vyjela jednotka jen v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R v 15.04 hod. Po příjezdu na místo události zjištěn požár trávy, křoví, pařezů a stromů na ploše cca 150 x 100 m. Velitel jednotky dal pokyn k vytvoření dopravního vedení B s rozdělovačem od CAS 25, dále k nasazení dvou proudů C od rozdělovače na zamezení šíření požáru na severní stranu. Na místo události se po komplikovaném dojezdu dostavila také jednotka HZS Zlínského kraje PS Otrokovice s CAS 24 Renault a CAS 32 Tatra 815. Od CAS 24 Renault vytvořen vysokotlaký proud k zamezení šíření na jižní stranu. CAS 32  T 815 zahájila doplňování vody do CAS 25 Š706, ihned nasazen další C proud od CAS 25 Š706 na východní stranu kopce. Na místo události se také dostavila Policie ČR OO Napajedla a vyšetřovatel ZPP s VEA Suzuki Vitara. Po likvidaci požáru se jednotky v 16.18 hod vrací zpět na základny. Fotogalerie

11) Dne 24.9.2011 v 17.14 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva, 1.stupeň Spytihněv, hoří kopka sena, rybník u Jezu od Topolné ke slepým ramenům. Výjezd jednotky v 17.20hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R.  Při průjezdu přes jez řeky Moravy jsme se dostaly do problémů. Je zde zúžená vozovka betonovými panely. I přes značně složitý průjezd, kdy jsme dřely koly i nástavbou o betonové zábrany, se nám podařilo projet. Toto řešení situace (zamezení průjezdu vozidel těžších jak 5t) od Povodí Moravy není příliš šťasné. V letošním roce je to již třetí událost na levé straně řeky Moravy. Tímto špatným řešením, kdy se na záchranné složky zapomnělo, může vést k mnoha nepříjemnostem, ne-li velkým škodám a újmám na majetku, zdraví a životě lidí. Po příjezdu na místo události byla již přítomna  jednotka HZS Zlínského kraje PS Otrokovice. Jednalo se o požár kopy sena, který částečně zasáhl sousedící strom. Jednotka ve spolupráci s JPO z Otrokovic provedla uhašení pomocí vysokotlakého proudu a záhy pomocí zahradního nářadí rozebrání kopy sena. Po proletí doutnajícího sena vodou hlášena likvidace požáru. Poté se jednotky vrací v 17.44hod zpět na základny.

10) Dne 21.9.2011 v 12.06 hod - Požár, popelnice, kontejner, odpad, ostatní, 1.stupeň Spytihněv, 102, u hlavní cesty hoří strom, hned u baráku, vysoká tůje, dráty nad ní. Výjezd jednotky v 12.12 hod v počtu 1+6 s CAS 25/3500 M2R.  Po příjezdu na místo události zjištěn požár okrasných dřevin a vysoké tůje, kterou již hasil pomocí  zahradní hadice občan z vedlejšího domu. Členové JSDHO Spytihněv místo zajistily, překontrolovali a nahlásily na KOPIS likvidaci požáru. Na místo události se dostavila také jednotka HZS Zlínského kraje PS Otrokovice s CAS 24 Renault a Policie ČR OO Napajedla. Po ukončení zásahu se jednotky v 12.28 hod vrací zpět na základny.

9) Dne 25.8.2011 v 17.25 hod - Technická pomoc,spolupráce se složkami IZS.Výjezd jednotky v 17.32 hod v počtu 1+6 s CAS 25/3500 M2R. V době příjezdu na místo události již přítomna Policie ČR OO Napajedla, Městská policie Napajedla, Kriminální služba PČR KŘ Zlín a starosta obce Spytihněv. Jednalo se o vyproštění osoby bez známek života z velmi stísněných prostor provizorního obydlí v místní části "Štěrkopískoviště u vysílaček". Zasahující složky ohrožovaly dva psi inkriminované osoby. Tyto psi eliminovala MP Napajedla. Po odstranění několika překážek jsme osobu vyprostily a trasportovaly mimo obydlí na vhodnější místo pro ohledání kriminalistou. Poté místo události předáno PČR a jednotka se vrací v 18.05 hod na základnu.

8) Dne 10.8.2011 v 16.15 hod - Požární asistence, na žádost Fotbalového klubu Slovácká Sparta Spytihněv. Výjezd jednotky  v 16.15 hod v počtu 1+4 s CAS 25/3500 M2R a 1+2 s Avia DA 12-L1Z. Požární asistence při fotbalovém utkání mezi FC Slovácká Sparta Spytihněv - Sigma Olomouc. Na místě spolupracujeme s Policií ČR, Jízdním oddílem Policie, Zdravotní záchrannou službou, Antikonfliktním týmem a Pořadatelskou službou. Po skončení utkání se jednotka vrací v 19.15 hod na základnu. Fotogalerie:http://sdhspytihnev.rajce.idnes.cz/2011.8.10_Pozarni_asistence/ 

7) Dne 8.6.2011 v 11.58 hod - Dopraví nehoda, železniční, srážka NA s rychlí kem, zbořená nádražní budova. Výjezd jednotky byl na telefonickou žádost z KOPIS ve 12.07 hod.(nefungoval systém svolávání členů JSDH). Výjezd v 12.14 hod v počtu 1+2 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo události přítomna jednotka HZS PS Otrokovice s CAS 24 Renault a jednotka HZS PS Uherské Hradiště s CAS 24 Dennis. Na místo vyjel také Velící důstojník ze stanice Zlín. Členové JSDHO Spytihněv pomáhali při zajištění místa nehody proti požáru a hlavně spolupracovali při evakuaci osob z rychlíku který zastavil cca 300 m od místa nehody. Poté se dostavily jednotky  HZS SŽDC Přerov aHZS SŽDC Olomouc se speciální těžkou technikou určenou na dopravní nehody na železnici. Po ukončení zásahu se jednotka v 13.02hod vrací na základnu. Perlička: Událost na tísňovou linku nahlásil náš člen Šimek Jan, který zde projížděl minutu před střetem na kole. Po ohlušující ráně se vrátil asi 300m zpět zjistit o co se jedná. Bleskově zalarmoval všechny potřebné složky a vyžádal KOPIS o zastavení železniční dopravy v obou směrech s nahlášením čísla přejezdu. Zjistil zdravotní stav řidiče kamionu a pak se již zapojil do evakuace osob z rychlíku s naší jednotkou. Svým bleskovým jednáním zamezil případným dalším nenadálým situacím. Pravděpodobná příčina střetu vlaku: Polský řidič kamionu vjel na přejezd sice ze zdviženými závorami, ale zapnutým výstražným zařízením. Poté došlo k opětovnému uzavření závor. Řidič zpanikařil, místo najetí na závory a opuštění přejezdu, vysedl z vozidla a pokusil se máváním rychlík zastavit.  Fotogalerie: http://sdhspytihnev.rajce.idnes.cz/Nehoda_na_zeleznici_Spytihnev/              Články:  http://www.hzszlk.eu/clanek/1599/zeleznicni-nehoda-na-koridoru-prerov-breclav/  http://www.novinky.cz/krimi/235636-rychlik-vjel-do-navesu-blokuje-mezinarodni-trat.html

 6) Dne 25.5.2011 v 11.32 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 1stupeň, Spytihněv, odstranění včel. Výjezd jednotky v 11.40 hod v počtu 1+2 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo události zjištěn včelí roj na zahrádce rodinného domu č.p.393, který ohrožoval obyvatele a děti, v blízkosti také kotec ze psy. Včelí roj byl odchycen do pytle a zlikvidován, zbytek včelstva na větvi ochlazen pomocí PHP CO2. Po ukončení zásahu se jednotka ve 12.13 hod vrací zpět na základnu.

5) Dne 25.4.2011 v 15.00 hod - Požární asistence, na žádost Fotbalového klubu Slovácká Sparta Spytihněv, výjezd v počtu 1+5 s CAS25 Š 706 RTHP na požární asistenci při mezinárodním fotbalovém utkání, ČR - Chorvatsko. Na místě spolupracujeme s Policií ČR, Zdravotní záchranou službou, Antikonfliktním týmem a Pořadatelskou službou. Po skončení utkání se jednotka v 18.15 hod vrací na základnu.  Fotogalerie:http://sdhspytihnev.rajce.idnes.cz/pozarni_asistence%2C_mezinarodni_fotbalove_utkani/

4) Dne 21.4.2011 v 15.14 hod - Požár, polní porost, tráva, Napajedla, z Napajedel směr Otrokovice, požár kolem trati. Výjezd jednotky v 15.21hod v počtu 1+4 s Avia DA 12-L1Z. Po příjezdu k prvnímu ohnisku v katastru obce Spytihněv již zasahuje JSDHO Babice  s CAS 24 MAN. Na žádost z KOPIS se přemisťujeme dále směr Napajedla, zjištěna další ohniska podél kolejí. Zasahujeme na dvou místech, po uhašení zústává na místě JSDHO Napajedla s CAS8. Naše jednotka se přemisťuje směrem do Otrokovic. Tady zasahují jednotky HZSP Barum Continental s CAS 32 T 815 a HZSP SŽDC s CAS 24 T 815. Provádíme průzkum zpět směr Napajedla společně s Městskou policií. Další ohniska v tomto prostoru nebyla zjištěna. Předáváme informace veliteli HZSP SŽDC a poté se vracíme zpět na základnu.    

3) Dne 25.3.2011 v 21.42 hod - Technická pomoc, voda ve sklepě č.p 157. Po příjezdu zjištěna voda ve sklepě z prasklé domácí vodárny cca 20 cm. Nasazeno bylo ponorné elektrické čerpadlo a 1 ks hadice C. Po vyčerpání maximálně možného množství vody se jednotka vrací na základnu.

2) Dne 22.2.2011 v 18.19 hod - Požár, lesní, polní porost na začátku obce od Napajedel, blízko chata. Po příjezdu na místo již  zasahuje jednotka HZS PS Otrokovice s CAS 24 Renault. Na místo se také dostavila JSDHO Babice s CAS 24 MAN. Po uhašení požáru jsme velitelem zásahu odeslání v 18.36 hod do Napajedel kde byl rovněž hlášen požár v prostoru rekreačního střediska Pahrbek. Po provedeném průzkumu okolí se toto nepotvrdilo,informace byla podána na KOPIS. Poté se jednotka vrací na základnu. 

1) Dne 20.2.2011 v 17.44 hod - Technická pomoc, obecní byt, utržený bojler, voda v místnostech. Po příjezdu zjištěno prosakování vody na chodbu z obecního bytu. Telefonicky byl vyrozumněn nájemník který se nenacházel v bytě. Byl uzavřen hlavní uzávěr vody do budovy a po otevření bytu bylo provedeno odstranění vody pomocí jednoduchých prostředků. Pro malou závažnost nebyla událost hlášena na KOPIS.