Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2012

Účast členů u zásahů:

  Požár Technická pomoc Dopravní nehoda  Záchrana osob.TC s HZS  Taktické cvičení JSDH Požární asistence 
Bětík Ant.ml  6 6  1  1
Bětík Bronislav  7 5  1  1 2  1
Bureš Antonín  5  1  
Vojtěšek Josef  9 2  1 2
Kedruš Roman  4 1    1  
Galetka František      1    1
Čevela Martin 8 3  1  
Šimek Jan   1    1  
Šimek Miroslav  1        1
Zlámal Jiří  3  1      
Bětík Ant.st  5 1    1  2
Wencelová Martina  4   3    1
Zlámal Jaroslav  4  1        
Kulhánek Tomáš  1          
             
             

21/2012 - 20.prosince v 13:57 hod - Technická pomoc - čerpání vody z technických prostor za domem č.174. Výjezd jednotky v 13:59 hod v počtu 1+3 s DA 12 L1Z. Po příjezdu na místo zjištěno zatopení technických prostorů ve dvoře domu cca 1,5 m z důvodu poškození mrazem. Bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo Heron a 1 kshadice B. Po vyčerpání maximálně možného množství vody se jednotka vrací v 15:00 hod zpět na základnu. 

20/2012 - 10.prosince - Požární asistence - na žádost starosty obce vyjíždí jednotka v 16:30 v počtu 1+2 s CAS 25/3500 M2R na místní hřiště. Konalo se zde tradiční vypouštění lampionů štěstí. Na místě prováděla jednotka asistenci. Po ukončení akce a monitoringu obce se jednotka vrací na základnu.

19/2012 - 7. prosince v 15:08 hod - Požár, popelnice, kontejner, odpad, ostatní. Spytihněv, černý kouř za moravním mostem, mezi Spyt. a kněžpolským lesem. Výjezd jednotky v 15:12 v počtu 1+3 s DA 12 L1Z a v počtu 1+1 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu JSDH Spytihněv na místo, které se nacházelo za rekreačním střediskem Skleníky, zjištěn požár odpadu na skládce. Poté  na místo přijíždí jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice s CAS 24 Renault a CAS 25 jednotky Spytihněv, která musela zvolit cestu přes Napajedla z důvodu neprůjezdnosti těžké techniky přes most řeky Moravy. Požár uhašen pomocí vysokotlakého proudu. Na místě Policie ČR OO Napajedla. Po ukončení zásahu se jednotky vrací v 16:04 hod zpět na základny.fotogalerie

18/2012 - 7. prosince v 12:15 hod - Požár, nízké budovy, Spytihněv 79, požár na půdě RD. Výjezd jednotky v 12:19 hod v počtu 1+5 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo zjištěn požár půdního prostoru domu č.82 a silné zakouření. Po vypnutí el.proudu nasazuje jednotka Spytihněv 1 útočný proud "C" v dýchací technice po nastavovacím žebříku oknem na půdu. Příjezd jednotek HZS ZLK stanice Otrokovice s CAS 24 Renault  a součastně JSDHO Babice s CAS 24 Man. Od CAS 24 stanice Otrokovice nasazen "C" proud ze dvora do půdního prostoru. Jednotky Spytihněv, stanice Otrokovice, Babice na půdě pracují v dýchací technice na hašení požáru a rozebírání konstrukce stropu. Na místo se dostavuje JSDHO Napajedla s DA-L1Z. Po celou dobu zásahu na místě hlídka Policie ČR OO Napajedla. Velitel zásahu si vyžádal výjezd vyšetřovatele požárů ze stanice HZS ZLK Zlín a dovoz termokamery. Na půdě je nasazena přetlaková ventilace na odvětrání prostoru. Po uhašení místo několikrát překontrolováno termokamerou pro vyloučení skrytých ohnisek. Poté je místo zásahu předáno majiteli objektu. Jednotka se v 13:42 hod vrací na základnu.

17/2012 - 11. října v 11:20 hod - Technická pomoc, vyprošťování předmětů, Zlín, Spytihněv, řeka Morava. Výjezd jednotky v 11:24 hod v počtu 1+1 s CAS 25/3500 M2R a v počtu 1+1 s DA 12 L1Z. Po příjezdu na místo události jednotka spolupracuje se starostou obce a vedoucím archeologického výzkumu. Ve vypuštěném korytě řeky Moravy byly objeveny pozůstatky Spytinovského hradiska. Členové provedli pomocí motorového kalového čerpadla Heron umytí vzácných předmětů přímo v korytě. Poté byly velmi těžké pozůstatky přemístěny pomocí lan a nastavovacího žebříku na břeh. Proběhlo umytí pomoci CAS 25 a naložení na korbu přistaveného vozidla. Vše dokumentovala média ČT1 a TV Slovácko. Po ukončení se jednotka vrací v 14:37 hod na základnu. video videoarchiv  11.10.2012 čas 18:40min

16/2012 - 22. srpna v 07:43 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, odstranění překážek, Zlín, Spytihněv, část Štěrkoviště. Výjezd jednotky  v 07:44 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R. Místo události opět na levém břehu Moravy, (není umožněn průjezd vozidel IZS) jednotka proto zvolila cestu přes Napajedla. Po příjezdu na místo prováděli členové likvidaci nebezpečného provizorního obydlí hrozícího pádem (na základě žádosti starosty obce a Policie ČR). Objekt se rozebral pomocí motorové pily a veškeré dřevo se kontrolovaně spálilo. Poté se místo pálení  prolilo vodou 1 proudem "C". Po ukončení se jednotka vrací v 09:40 hod zpět na základnu. foto

 15/2012 - 5. srpna v 13:07 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva, Zlín, Spytihněv, u duchonců z Napajedel po staré, 300 m od nádraží v Napajedlích po staré cestě hoří pole. Výjezd jednotky v 13:11 hod v počtu 1+4 s CAS 25/3500 M2R a poté 1+2 s DA 12 L1Z. Po příjezdu na místo události zjištěn požár strniště a okolní trávy. Jednotka Spytihněv nasazuje 2 x "C" proudy na zamezení šíření požáru. Na místě události přítomna hlídka Policie ČR. Na místo následně přijíždí JSDHO Babice s technikou CAS 24 MAN, jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice s CAS 24 Renault a s CAS 32 T 815. Jednotky se zapojují do hasebních prací. Poté na místo přijíždí jednotka HZS ZLK stanice Zlín s  CAS 30 T 815-7 a JSDHO Napajedla. Po likvidaci požáru je místo preventivně oboráno traktorem. Příčina vzniku požáru je pravděpodobně technická závada na kombajnu při sečení. Po ukončení zásahu se jednotky vrací v 13:38 hod zpět na své základny. článekfoto

14/2012 - 5. srpna v 04:54 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva, Zlín, Spytihněv, požár strtrniště, Napajedla směr Topolná po pravé straně. Výjezd jednotky v 05:01 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R. Místo události bylo na levé straně řeky Moravy, tato situace nám byl opět zkomplikovala dojezd na místo. Betonové zábrany za mostem přes řeku Moravu neumožňují průjezd větších  vozidel, jednotka proto musela zvolit cestu přes město Napajedla. Tuto situaci jsme již mnohokrát řešily s vedením obce, zatím bez výsledku. Po příjezdu na místo byla již přítomna jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice s technikou CAS 24 Renault, která provedla uhašení požáru. Naše jednotka ponechána v záloze. Po ukončení zásahu se obě jednotky vrací v 05:25 hod na základny.

13/2012 - 22. června v 08:13 hod - Technická pomoc, odstranění ucpaných vpustí po předchozích deštích. Výjezd jednotky v 08:14 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R.Po příjezdu na místo události byly postupně uvolňovány pomocí ženijního nářadí  vpustě na dešťovou vodu a pročistěno potrubí pomocí kanálového krtka. Na vyčištění bylo spotřebováno 14 000 l vody. Poté se jednotka vrací v 11:05 hod zpět na základnu.

12/2012 - 30. května v 09:16 hod - Požár, shromaždiště osob, Zlín, Spytihněv 216, požár elektroinstalace v kabinetu 1.patro, základní škola. PTC. Výjezd jednotky v 09:20 hod v počtu 1+5 s CAS 25/3500 M2R a v počtu 1+2 s DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo události oznámeno že se jedná o Požárně taktické cvičení. Nasazen 1 proud "C" od rozdělovače v dýchací technice na likvidaci požáru. Další skupina v dýchací technice zahájila prohlídku již evakuovaných prostor. Vyhledávání osob ztížilo silné zakouření 1.patra, které nečekaně připravil ředitel školy. Celkem bylo nalezeno 6 osob, všechny byly předány zdravotníkům. U jedné osoby v bezvědomí byla prováděna resuscitace, další dvě osoby byly zraněny. Po závěrečném průzkumu bylo provedeno vyhodnocení cvičení.Poté se jednotka vrací v 9:52 hod zpět na základnu. foto

11/2012 - 29. května v 09:01 - Záchrana osob a zvířat z vody, Zlín, Spytihněv, několik osob zasaženo nebezpečnou látkou, 2 lidi ve vodě, na palubě asi 12 lidí, řeka Morava. Výjezd jednotky v 09:09 hod v počtu 1+6 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo součastně s jednotkou HZS ZLK stanice Otrokovice s technikou CAS 24 Renault + motorový člun bylo oznámeno, že se jedná o Taktické cvičení s přítomností nebezpečné látky. Členové JSDHO Spytihněv vytyčily nebezpečný prostor, pomohli se spuštěním člunu na vodní hladinu a HZS Otrokovice provedli záchranu 2 tonoucích osob pomocí člunu. Po příjezdu jednotky HZS ZLK stanice Zlín s technikou MAN TACH-S1 zřízeno dekontaminační stanoviště. Jednotka Spytihněv pomohla s ustrojením 4 hasičů HZS Otrokovice do přetlakových obleků OPCH 90. Tito poté prováděli s člunem záchranu  12 osob z výletní lodi Kordulka. Zachráněné osoby poté prošli dekontaminačním stanovištěm. V průběhu cvičení se vyzkoušela i možnost nouzového použití přetlakového obleku OPCH 90 na vodní hladině v případě nenadálého pádu do vody. Do cvičení se zapojilo 5 členů JSDHO Spytihněv a 2 děti jako figuranti. Po závěrečném vyhodnocení cvičení, které mělo velký přínos pro všechny zúčastněné jednotky se JSDHO Spytihněv vrací v 11:08 hod na základnu. Foto

10/2012 - 24. května v 15:12 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva,Zlín, Spytihněv, hoří tráva, na konci Spytihněvi směrem k Babicím, vpravo od železnice, hoří zhruba 100 m. Výjezd jednotky v 15:16 hod v počtu 1+5  s CAS 25/3500 - M2R a v počtu 1+2 s DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo události zjištěn požár trávy podél železniční dráhy. Jednotka Spytihněv nasazuje 1x "C" proud, je provedeno uhašení požáru. Na místo se dostavuje JSDHO Babice s CAS 24 MAN a jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice s CAS 24 Renault. Po závěrečném průzkumu se jednotky vrací v 15:33 hod na své základny. foto: http://sdhspytihnev.rajce.idnes.cz/Pozar_travy_u_drahy/

9/2012 - 9. května v 11:20 hod - Požár, popelnice, kontejner, odpad, ostatní, Zlín, Spytihněv 330, před vlakovým nádražím po staré cestě hoří protihluková zábrana. Výjezd jednotky v 11:28 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 - M2R a v počtu 1+1 S DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo události již přítomna jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice s technikou CAS 24 Renault, která prováděla zásah vysokotlakým proudem směrem z místní komunikace. Jednotka Spytihněv nasazuje 1x "C" proud směrem od žel.přejezdu do kolejiště. Po lokalizaci požáru a následné likvidaci došlo k vyprázdnění CAS 25 jednotky Spytihněv, ta odjíždí k čerpacímu stanovišti pro vodu. Na místě přítomny 2 hlídky Policie ČR. Dále se dostavuje Vyšetřovatel požárů ze stanice HZS ZLK Zlín. Na místo přijíždí HZS podniku SŽDC s CAS 24 Tatra 815. Po příjezdu doplněné CAS Spytihněv  se pomocí ženijního nářadí ve spolupráci s jednotkou SŽDC rozebírá prohořená stěna a dohašují se malá ohniska. Poté je místo události předáno jednotce HZS SŽDC a jednoky HZS ZLK Otrokovice a JSDH Spytihněv  se vrací v 12:25 hod na základnu. foto

8/2012 - 5. května v 18:07 hod - Dopravní nehoda ,tato byla nahlášena členům jednotky, kteří se nacházeli na zbrojnici místním občanem. Velitel jednotky a zdravotník se záchranářským batohem okamžitě vyběhli na místo cca. 50 m od zbrojnice. Výjezd  DA 12 - L1Z v 18:07 hod v počtu1+4. Na místě události zjištěn cyklista v bezvědomí v prostoru komunikace. Při úkonech první pomoci a zajištění pacienta volána Zdravotnická záchranná služba. Členové jednotky řídily dopravu v místě události a monitorovali životní funkce pacienta. Po příjezdu ZZS členové jednotky asistovali při umístění zraněného na vakuovou matraci, přemístění na pojizdná nosítka a transport do vozidla ZZS. Během záchranářských prací se dostavila Policie ČR. Ta provedla zajištění místa a svědků. Poté volána služba Dopravní policie. Po příjezdu DP a předání informací se jednotka vrací v 20:09 hod zpět na základnu. foto

 

7/2012 - 30. dubna v 10:15 hod - Technická pomoc, náhrada nefunkčního zařízení, vodovodní řád, na žádost starosty. Výjezd jednotky v 10:16 hod v počtu 1+1 s CAS 25/3500 - M2R a v počtu 1+1 s DA 12 - L1Z. Po příjezdu na místo události prováděli členové jednotky dopravu vody na místo určení. V čase 11:53 hod se JPO vrací na základnu.

6/2012 - 18. dubna v 15:27 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva, Zlín, Spytihněv, za kostelem straně, hoří tráva. Výjezd jednotky v 15:34 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 - M2R. Po příjezdu k místu ohlášení již přítomna jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice s technikou CAS 24 Renault a CAS 32 Tatra. Průzkumem nezjištěn žádný požár. Jednotky byly poté odvolány KOPIS zpět na základny. Jednalo se o planný poplach, pravděpodobně neohlášené pálení. Jednotka Spytihněv zpět na základně v 15:45 hod. Opět vznikl problém při vyhlašení poplachu když akustická siréna houkala až při výjezdu jednotky na místo události.

5/2012 - 10. dubna v 14:17 hod - Požár, popelnice, kontejner, odpad, ostatní, Zlín, Spytihněv, vedle fotbalového hřiště, jede se od školy dolů od hlavní cesty ,vedle sběrného dvora. Výjezd jednotky v 14:21 hod v počtu 1+6 s CAS 25/3500 - M2R. Po příjezdu na místo události zjištěn požár trávy, stromů, nízkých keřů kolem ČOV a navezeného biologického a jiného odpadu na skládce u sběrného dvoru. Jednotka Spytihněv nasadila 2x proud "C" v dýchací technice. Poté nasazuje vysokotlaký proud v dýchací technice jednotka HZS ZLK stanice Otrokovice která se dostavila s CAS 24 Renault. Situaci komplikoval silnější vítr. Na místě přítomna Policie ČR a starosta obce. Po lokalizaci požáru a následném vyprázdnění CAS jednotky Spytihněv využit podzemní hydrant. Členové jednotky prováděli prolevání ohniště od hydrantu  2 x "C" proud s rozdělovačem. Po vyprázdnění CAS 24 HZS ZLK stanice Otrokovice se vrací na základnu. JSDHO Spytihněv po důkladném prolití a rozhrabání posledních ohnisek se vrací v 15:38 hod zpět na základnu. foto

4/2012 - 24. března v 18:37 - Požár, lesní, polní porost, tráva, Uherské hradiště, Babice,u Hamé hoří tráva, 3 ohniska, 12 metrů rozsah. Výjezd jednotky v 18:43 hod v počtu 1+5 s CAS 25/3500 - M2R. Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána v záloze. Likvidaci požáru prováděli jednoduchými hasebními prostředky členové JSDHO Babice.(komplikovaný terén) Na místě zasahovaly HZS Zlk stanice Uherské Hradiště s CAS 24 Renault, JSDHO Babice CAS 24, JSDHO Spytihněv CAS 25. Po likvidaci požáru se jednotka Spytihněv vrací v 19:07 hod zpět na základnu. 

3/2012 - 22. března v 9:58 hod - Požár, lesní, polní porost, trávaSpytihněv, u autobazaru doprava směr Hradiště, doprava pod mostem, hoří navezená suchá tráva. Výjezd jednotky v 10:04 hod v počtu 1+4 s CAS 25/3500 - M2R. Po příjezdu na místo události součastně s jednotkou HZS Zlk stanice Otrokovice, již přítomna Policie ČR. Průzkumem zjištěn požár trávy, nízkych keřů, plastových a jiných materiálů na nelegální skládce. Jednotka HZS Otrokovice nasazuje vysokotlaký proud od CAS 24  Renault na severní stranu na zamezení šíření požáru. Jednotka SDHO Spytihněv pomocí "C" proudu zamezuje šíření na jižní stranu. Po dalším průzkumu velitel zásahu rozhodl vytvořit jednotkou další "C" proud od rozdělovače směr západ na hořící pneumatiky. Požár byl lokalizován a dohašovala se jednotlivá ohniska, rozebírala se vrstva hořících materiálů pomocí zahradního nářadí. JSDHO Spytihněv po vyčerpání CAS odjíždí k doplnění hasební vody k nadzemnímu hydrantu. Poté pokračuje v dohašování. Místo události je předáno jednotce Spytihněv  velitelem zásahu HZS Otrokovice po vyprázdnění CAS 24 Renault . Jednotka HZS odjíždí na základnu. Po důkladném rozebrání ohnisek, prolití vodou a likvidaci požáru se jednotka Spytihněv vrací v 11:13 hod na základnu. 

2/2012 - 11. března v 18:13 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Spytihněv 261, prasklý vodovodní řád. Výjezd jednotky v 18:18 hod v počtu 1+5 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo události již přítomna Policie ČR OO Napajedla. Po vniknutí do objektu přes okno průzkumem zjištěno prasklé vodovodní potrubí. Voda byla ihned zastavena, dále se provedlo zastavení přívodu plynu a el.energie do objektu. Po vniknutí dalších členů do dalších částí domu přes vrata zjištěno kompletní zatopení sklepních prostor cca. 2 metry. Po dohodě s Policií ČR jsme odčerpání vody neprováděli, nebyl zjištěn majitel nemovitosti (exekuce). Po závěrečném průzkumu místo události předáno Policii ČR, ta jej posléze předala zástupci obce - místostarostce. Poté se jednotka v 18:39 hod vrací zpět na základnu.

 1/2012 - 24. ledna v 8:01 hod - Technická pomoc, odstranění překážek z komunikace, cesta kolem Rybárny Spytihněv. Výjezd jednotky v 8:01 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo události zjištěno velké znečištění vozovky nánosy zeminy v délce cca. 1 km. Bylo použito asanační lišty k odstranění nečistot z komunikace. Po maximálně možné očistě se jednotka v 10:03 hod vrací zpět na základnu. Celkem spotřebováno 14.tis litrů vody.